Opšte informacije

I Uslovi da bi se upisale studije u Francuskoj koji se odnose na:
a) maturante, b) studente osnovnih studija:

veoma dobro znanje francuskog jezika (minimum DELF B2),
srpska maturska diploma,
indeks Univerziteta u matičnoj zemlji,
formulari za upis koji su dostupni na sajtu francuskog Ministarstva obrazovanja u novembru tekuće godine, koje budući studenti treba pažljivo da popune i predaju najkasnije do 22. januara naredne godine Kancelariji Campus France Francuskog instituta u Srbiji, poštujući sva dodatna uputstva,
polaganje ispita o znanju francuskog jezika koji prethodi upisu na neki od francuskih fakulteta (TCF), koji organizuje Odeljenje za kulturnu saradnju i delatnost Francuske Ambasade u Srbiji, a koji se održava svake godine u januaru mesecu.

II Uslovi da bi se upisale studije u Francuskoj za studente master studija:

veoma dobro znanje francuskog jezika (minimum DELF B2)
kontakt sa odabranim Fakultetom i slanje formulara
odgovor od Fakulteta sa svim uputstvima u vezi sa upisom

Konkursna dokumentacija obuhvata : 
pismo motivacije na francuskom jeziku,
curriculum vitae (CV) na francuskom jeziku,
zvanični prevod poslednje stečene diplome,
zvanični prevod svih položenih ispita u Srbiji,
izvod iz matične knjige na francuskom.

Informacije u vezi sa studijama u Francuskoj: sandra.elezovic@institutfrancais.rs.

i na sajtu Francuskog instituta Srbija u Beogradu