Naši profesori

Predavači koji rade u Francuskom institutu biraju se ne samo prema stečenoj diplomi profesora francuskog jezika, već i prema pedagoškim i lingvističkim kompetencijama i ljudskim kvalitetima, što je garant odličnog nivoa rada sa grupama svih nivoa.

Časove drže sledeći predavači, specijalizovani prema godištu i nivou polaznika:

  • Kursevi za decu i srednjoškolce : Monique Beljanski, Senka Stojanov, Jelena Đordjević i Olivera Ranković
  • Kursevi za odrasle: Claudine Mišić, Olivera Ranković, Jelena Nikolić, Vanja Manić-Matić, Nataša Popović i Gorana Prodanović