Dvojezična nastava

DVOJEZIČNA NASTAVA U VOJVODINI

ZAŠTO IZABRATI DVOJEZIČNU NASTAVU?

Ministarstvo spoljnih poslova Francuske podržava dvojezičnu nastavu u celoj Evropi. Prilagođen državnim obrazovnim sistemima, ovaj projekat školuje generacije izuzetnih frankofonih učenika i predstavlja povlasticu za kasniji pristup univerzitetskim studijama, kako domaćim, tako i u Francuskoj. Danas u Evropi postoji više od 400 dvojezičnih sekcija, koje školuju blizu 60 000 učenika.

KAKO SE ODVIJA?

U odeljenjima dvojezične nastave određeni predmeti koji nisu lingvistički, kao što su istorija, geografija, istorija umetnosti, fizika, hemija, biologija, matematika, informatika predaju se na francuskom jeziku.

Učenici imaju između 9 i 12 časova na francuskom (minimum 30% programa) i prate svu nastavu po zvaničnom nastavnom programu, samim tim i nastavu iz onih predmeta koje prate na francuskom.

Na maturskoj diplomi stoji naznaka o završenoj dvojezičnoj nastavi. Francuski institut izdaje potvrdu o znanju jezika koja oslobađa kandidata obaveze polaganja ispita iz jezika prilikom upisa na francuski univerzitet.

U svakom dvojezičnom odeljenju organizuju se radionice umetnosti, književnosti i nauke.

Minimalni nivo znanja francuskog jezika profesora iz predmeta koji nisu lingvistički je B1, a usavršavanje jezika iz metodologije omogućuje im Francuski institut u Srbiji.

GDE I KAKO SE UPISATI U VOJVODINI?

Prijemni ispit za upis u dvojezično odeljenje održava se u maju i junu mesecu. Potrebni nivo znanja francuskog jezika je A2 prema skali Zajedničkog evropskog okvira za jezike.

ŠKOLE I KONTAKTI

Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“ Novi Sad, Radivoje Stojković, direktor,
Tel: (021) 52 91 85 / 52 99 77, jjzmaj@eunet.rs, www.jjzmaj.edu.rs

images

Karlovačka gimnazija, Sremski Karlovci , Slavica Šokica, direktor
Tel : (021) 881 777, karlgimnazija@yahoo.com, www.karlgimnazija.edu.rs

images (1)

SA DVOJEZIČNOM NASTAVOM

– otkrivaš novi način učenja uz moderne i interaktivne metode
– doživljavaš nova iskustva sa školskim ustanovama u Francuskoj
– učestvuješ u umetničkim i naučnim radionicama
– usavršavaš se uz profesora čiji je materinji jezik francuski
– širiš svoje iskustvo sa drugim kulturama
– koristiš DELF program u svojoj školi kako bi usavršio svoje znanje francuskog
– učestvuješ u takmičenjima namenjenim dvojezičnim odeljenjima koji nagrađuju učenike letnjim studijskim
boravkom u Francuskoj.

A POSLE…?

U Srbiji:
Diploma iz dvojezične nastave učenicima pruža mogućnost upisa na neki od frankofonih odseka koji postoje na srpskim univerzitetima i da dobiju duplu diplomu, kao što su:
– Master studije iz oblasti Evropskih studija na Pravnom fakultetu u Beogradu u saradnji sa Univerzitetom u Nansiju
– Master 2 studije Menadžment u kulturi i kulturnoj politici na Balkanu pri Univerzitetu umetnosti u Beogradu, u saradnji sa Univerzitetom Lion 2

U Francuskoj:
– Ako želite da studirate u Francuskoj, potražite sve informacije na sajtu www.srbija.campusfrance.rs ili zakažite razgovor u Francuskom institutu u Beogradu na sandra.elezovic@institutfrancais.rs
– Francuski institut svake godine dodeljuje stipendije za studije na nivou master 2 i doktorata. Stipendije se odnose na studije iz svih oblasti, a naročito na one u kojima su Francuska i Srbija već razvile saradnju.

IZJAVE UČENIKA

Danica, četvrti razred gimnazije Svetozar Marković u Nišu
„Za mene je dvojezična nastava veoma važna jer nameravam da studiram medicinu u Francuskoj. Puno toga saznajem o životu Francuza, o njihovoj kulturi i običajima, ali upoznajem se i sa celim svetom i to na svom omiljenom jeziku! Ova nastava pruža nove mogućnosti i mladima daje znanje koje im omogućava da bez problema nastave studije u Francuskoj ili drugoj frankofonoj zemlji.
Da imam ponovo mogućnost da biram, bez oklevanja bih upisala  dvojezičnu nastavu.“

Gorana, bivša učenica
„Nakon gimnazije upisala sam Fakultet političkih nauka u Beogradu. Nastavljam da usavršavam svoje znanje francuskog jezika i planiram da master studije završim u Parizu.“

VIŠE INFORMACIJA

Francuski institut u Novom Sadu
Pašićeva 33, 21000 Novi Sad
Tel : 021/47 22 900, admi.ifsns@gmail.com