Kalendar

Mesec Diploma Datum polaganja Datum upisa

Mesto upisa i polaganja

NOVEMBAR 2017. ODRASLI
A1/A2/B1/B2/C1/C2
4. i 5.11.2017. 10-12.10.2017. IF Novi Sad
DECEMBAR 2017.
UČENICI
(osnovnih i srednjih škola)
DELF A1/A2/B1/B2
02. i 03.12.2017. 07-09.11.2017. IF Novi Sad
JANUAR 2018. ODRASLI
A1/A2/B1/B2/C1/C2
27. i 28.01.2018. 09-11.01.2017. IF Novi Sad
MART 2018.
UČENICI
(osnovnih i srednjih škola)
DELF A1/A2/B1/B2
17. i 18.03.2018. 20-22.02.2018. IF Novi Sad
APRIL 2018. DELF U ŠKOLSKIM USTANOVAMA *
DELF A1/A2/B1/B2
 21. i 22.04.2018.
(moguća izmena datuma)
01.12.2017-01.01.2018. Školske ustanove
MAJ 2018. DELF PRIM
DELF A1.1/A1/A2
19.05.2018. 27-29.02.2018. IF Novi Sad
MAJ 2018. ODRASLI
A1/A2/B1/B2/C1/C2
26. i 27.05.2018. 05-10.05.2018. IF Novi Sad

*DELF U ŠKOLSKIM USTANOVAMA

Ova vrsta diplome se stiče u školskim ustanovama. Da bi ste se priključili ovom programu, profesor francuskog jezika i direktor zainteresovane ustanove treba da uspostave kontakt sa Odeljenjem za Francuskim Institutom u Srbiji.

Informacije: Claudine Mišić, tel: (021) 47  22 900, mail: claudine.misic@institutfrancais.rs