Kalendar

 

Mesec
Diplome
Datum polaganja
Datum upisa
Mesto upisa i polaganja
Novembar 2016.

ODRASLI
Delf B1 / B2

Dalf C1 / C2 (pismeni deo)

05.11.2016.
10.10-14.10.2016. 
FI Novi Sad
Delf / A1 / A2
Dalf C1 / C2 (usmeni deo)
06.11.2016.
Decembar 2016.
UČENICI
(osnovnih i srednjih škola)
Delf A1 / A2 / B1 / B2
03-04.12.2016.
07-11.11.2016
FI Novi Sad
Januar 2017.
ODRASLI
Delf  A1/ A2/ B1 / B2
Dalf C1 / C2 (pismeni deo)
21.01.2017
09-13.01.2017.
FI Novi Sad
Delf  A1/ A2/ B1 / B2
Dalf C1 / C2 (usmeni deo)
22.01.2017.
Mart 2017.
UČENICI
(osnovnih i srednjih škola)
Delf A1 / A2 / B1 / B2
11. i 12.03.2017
20-24.02.2017.
FI Novi Sad
April 2017.  DELF U ŠKOLSKIM USTANOVAMA *
Delf A1 / A2 / B1 / B2
08. i 09.04.2017.
01-19.02.2017. U akreditovanim školskim ustanovama
Maj 2017.
ODRASLI
Delf B1 / B2
Dalf C1 / C2 (pismeni deo)
27.05.2017
08-12.05.2017.
FI Novi Sad
Delf / A1 / A2
Dalf C1 / C2 (usmeni deo)
28.05.2017.

DELF PRIM 

do 12 godina

Delf A1.1, A1 i A2

20.05.2017.

27.02-03.03.2017

FEBRUAR-MART

*DELF U ŠKOLSKIM USTANOVAMA

Ova vrsta diplome se stiče u školskim ustanovama. Da bi ste se priključili ovom programu, profesor francuskog jezika i direktor zainteresovane ustanove treba da uspostave kontakt sa Odeljenjem za Francuskim Institutom u Srbiji.

Informacije: Claudine Mišić, tel: (021) 47  22 900, mail: claudine.misic@institutfrancais.rs