Kursevi francuskog

I potpuni početnici i oni koji već govore francuski, deca i odrasli, u novosadskom Francuskom institutu mogu pohađati opšte kurseve francuskog, kurseve konverzacije i kurseve pripreme za polaganje ispita DELF i DALF.

Ovim različitim kursevima obuhvaćeni su nivoi od A1 do C1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike (http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre_FR.asp).

Sa našom ekipom dinamičnih i iskusnih profesora, kako srpskih tako i izvornih francuskih govornika predavača koji rade sa svakom grupom u parovima, otkrićete savremeni francuski jezik, koristeći komunikativni pristup.

  • Prosečan broj polaznika po grupi je od 8 do 10, a maksimalan broj polaznika po grupi je 12 ( stoga je važno upisati se na vreme!)
  • Nivo polaznika u jednoj grupi je uvek ujednačen, budući da se polaznicima prilikom upisa utvrđuje nivo znanja.
  • Naše učionice opremljene su savremenim tehnološkim nastavnim pomagalima.

Predavači koji rade u IFS-u biraju se ne samo prema stečenoj diplomi profesora francuskog jezika, već i prema pedagoškim i lingvističkim kompetencijama i ljudskim kvalitetima, što je garant odličnog nivoa rada sa grupama svih nivoa.

Časove drže sledeći predavači, specijalizovani prema godištu i nivou polaznika:

Olivera RANKOVIĆ, Jelena NIKOLIĆ, Senka STOJANOV, Jelena DJORDJEVIĆ, Vanja MANIĆ-MATIĆ, Natasa POPOVIĆ, Gorana PRODANOVIĆ, kao i dve Francuskinje koje već godinama žive u Novom Sadu : Monik BELJANSKI i Klodin MIŠIĆ

Za više informacija obratite se našim koordinatorima nastave:

Monik Beljanski – koordinator nastave za decu i srednjoškolce (na telefon 021/47-22-900 ili na mejl monique.beljanski@institutfrancais.rs)

Klodin Mišić – koordinator nastave za odrasle (na telefon 021/47-22-900 ili na mejl claudine.misic@institutfrancais.rs)