Boravak u Francuskoj

Lingvistički boravci

Marku „Qualité français langue étrangère“ imaju škole jezika koje nude kvalitetne kurseve francuskog jezika i usluge, iza kojih stoji francusko Ministarstvo visokog obrazovanja i naučnog istraživanja.

Drugi portal :Kolektivna letovanja (tzv. ferijalne kolonije)

Francuska ima dugu tradiciju u organizovanju kolektivnih letovanja za decu i adolescente. Gotovo da ne postoji nikakva granica kada je reč o mogućim temama: kultura, sport, nauka, inostranstvo/Francuska, planina/more…

Portal za kolektivna letovanja (tzv. ferijalne kolonije):Čuvanje dece / Pomoć u porodici „Au pair“

Stažisti programa pomoć u kući, koje nazivamo «au pair» uglavnom su mladi ljudi, strankinje ili stranci, koji dolaze u Francusku da bi učili francuski i proširili svoja znanja u vezi sa francuskom kulturom i civilizacijom.

Da bi neko imao status «au-pair» neophodno je:
• Da ima inostrano državljanstvo
• Da ima između 18 i 30 godina i da ne bude u braku
• Da pohađa kurseve u nekoj ustanovi koja je akreditovana za učenje francuskog jezika, kulture i civilizacije
• Da se obaveže 10 meseci, koliko traje jedna školska godina ili 6 meseci počev od januara meseca ili od jednog do 3 meseca tokom leta
• Da dobije vizu za dugi boravak visa de long séjour (viza za student(kinju) „Au pair“)

Stažista se obavezuje da će da radi 5 sati dnevno: čuvanje dece i/ili tekući kućni poslovi bez velikog spremanja. Ima pravo na jedan dan odmora nedeljno, od toga jednu nedelju mesečno. Pošto nije zaposlen za stalno nema prava na plaćeni godišnji odmor. Zauzvrat, stažista ima obezbeđen smeštaj, hranu i prima određenu mesečnu sumu novca.

Spisak agencija po regionima : UFAAP, Union Française des Agences Au Pair
UFAAP, Union Française des Agences Au Pair

Ostale agencije:
AuPair World
Butterfly et papillon, Haute-Savoie (Alpes)
Au Pair Azur, Châteauneuf de Grasse (sud de la France)
Association Familles & Jeunesse, Nice

Smeštaj u Francuskoj

Od svih opcija za smeštaj kada je reč o kratkom boravku, logement en famille d’accueil nudi najbolje mogućnosti. Studentski domovi CROUS-a ponekad imaju slobodne sobe tokom letnjih meseci : možete da se raspitate u CROUS-u grada u koji idete (portail Lokaviz).

Campus France nudi spisak mogućnosti za smeštaj koji je napravljen u skladu sa dužinom boravka, mestom boravka i cenom:Radni kampovi za mlade

Stotine radnih kampova svake godine primaju devojke i mladiće različitih nacionalnosti. Organizovani na inicijativu brojnih udruženja, omladinski radni kampovi imaju isti cilj: da olakšaju susrete i razmene među mladima, pripadnicima različitih naroda i različitih miljea ne uzimajući u obzir razlike u verskom, društvenom ili političkom pogledu. Mladi volonteri dobrovoljno učestvuju u ostvarenju zajedničkih projekata od opšteg interesa. Očuvanje kulturnog nasleđa, zaštita životne sredine, poboljšanje uslova stanovanja ili solidarnost sa različitim populacijama, projekti su brojni.

Omladinski radni kampovi nisu ni preduzeće niti kampovi za učenje jezika i sportske aktivnosti tokom raspusta. Kampovi imaju stroga zakonska pravila koja se tiču prijema maloletnih osoba, a vode ih kvalifikovane osobe koje su završile stručnu i pedagošku obuku. Neka udruženja samo organizuju kampove u Francuskoj, a druga isključivo u inostranstvu.

Kontakti :
Apare (Avignon)
Concordia Siège national (Paris)
Jeunesse et reconstruction (Paris)
Solidarités Jeunesses Paris)

Za više informacija o međunarodnim volonterskim radnim kampovima

Posao i staževi

Predavanje francuskog jezika u Francuskoj i inostranstvu:

           
Staževi na francuskom jeziku / u Francuskoj:

                       

                 

Spisak preduzeća:

     

Zvanične ustanove:

           

Sajtovi za traženje posla u Francuskoj:
                       

                       

 

Trame

Francuski institut se ograđuje od svakog sadržaja sajtova koji su povezani linkom na ovom sajtu ili koji je aktiviran mimo njegove volje.