Stimulisati govornu komunikaciju na časovima francuskog kao stranog jezika

Nakon obuke koju je Mark-Alber Paket, profesor i trener iz Kanade, održao za profesore francusog jezika u Novom Sadu, pozivamo vas da putem sledećeg linka konsultujete neke od materijala korišćenih tokom obuke.