Privatnost

Uslovi korišćenja veb sajta

1. Uslovi
Pristupanjem ovom veb sajtu pristajete da budete obavezani ovim veb stranicama: Uslovi korišćenja, svi važeći zakoni i propisi, i saglasni ste da ste odgovorni za poštovanje svih važećih lokalnih zakona. Ako se ne slažete sa bilo kojim od ovih uslova, zabranjeno je da koristite ili pristupate ovom sajtu. Materijali sadržani na ovom veb sajtu zaštićeni su važećim zakonom o autorskim pravima i žigovima.

2. Koristite licencu
Dozvoljeno je privremeno preuzimanje jedne kopije materijala (informacija ili softvera) na veb sajtu institutfrancais-novisad.rs samo za lično, nekomercijalno prelazno gledanje. Ovo je davanje licence, a ne prenos vlasništva, a pod ovom licencom ne smete:
modifikovati ili kopirati materijale;
koristiti materijale u komercijalne svrhe, ili za bilo koji javni prikaz (komercijalni ili nekomercijalni);
pokušaj dekompajliranja ili obrnutog inženjeringa bilo kojeg softvera koji se nalazi na veb stranici institutfrancais-novisad.rs;
ukloniti sva autorska prava ili druge vlasničke oznake iz materijala; ili
prebacite materijale drugoj osobi ili “zrcali” materijale na bilo kom drugom serveru.
Ova licenca će automatski prestati ako prekršite bilo koje od ovih ograničenja i može biti prekinuta od strane institutfrancais-novisad.rs u bilo koje vreme. Po prestanku gledanja ovih materijala ili po prestanku važenja ove licence, morate uništiti sve preuzete materijale koje posjedujete, bilo u elektronskom ili u tiskanom obliku.

3. Disclaimer
Materijali na veb sajtu institutfrancais-novisad.rs su “kako jeste”. institutfrancais-novisad.rs ne daje nikakve garancije, izričite ili implicitne, i ovime odriče i negira sve druge garancije, uključujući bez ograničenja, implicirane garancije ili uslove prodaje, prikladnosti za određenu svrhu, ili ne-povrede intelektualne svojine ili drugog kršenja prava Dalje, institutfrancais-novisad.rs ne garantuje niti daje bilo kakve izjave u vezi sa tačnošću, mogućim rezultatima ili pouzdanošću upotrebe materijala na svom internet sajtu ili na neki drugi način u vezi sa takvim materijalima ili na bilo kojim sajtovima povezanim sa ovim sajtom.

4. Ograničenja
Ni u kom slučaju institutfrancais-novisad.rs ili njegovi dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, bez ograničenja, odštetu zbog gubitka podataka ili profita, ili zbog prekida poslovanja) koji proizilazi iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja materijala na Internet stranice institutfrancais-novisad.rs, čak i ako je ovlašćeni zastupnik institutfrancais-novisad.rs ili institutfrancais-novisad.rs usmeno ili pismeno o mogućnosti takve štete. Pošto neke jurisdikcije ne dozvoljavaju ograničenja impliciranih garancija ili ograničenja odgovornosti za posljedične ili slučajne štete, ova ograničenja se možda ne odnose na vas.

5. Revizije i greške
Materijali koji se pojavljuju na sajtu institutfrancais-novisad.rs mogu da sadrže tehničke, tipografske ili fotografske greške. Institutfrancais-novisad.rs ne garantuje da su svi materijali na njegovom sajtu tačni, potpuni ili aktuelni. institutfrancais-novisad.rs može u bilo koje vreme bez prethodne najave da unese izmene u materijale na svom sajtu. Institutfrancais-novisad.rs, međutim, ne preuzima nikakvu obavezu da ažurira materijale.

6. Linkovi
institutfrancais-novisad.rs nije pregledao sve sajtove koji su povezani sa Internet stranicom i nije odgovoran za sadržaj bilo kog povezanog sajta. Uključivanje bilo kog linka ne implicira odobrenje institutfrancais-novisad.rs sajta. Korišćenje bilo kog povezanog veb sajta je na sopstveni rizik korisnika.

7. Izmene uslova korišćenja sajta
institutfrancais-novisad.rs može proveriti ove uslove korišćenja za svoj veb sajt u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja. Korišćenjem ovog veb sajta pristajete da budete vezani trenutnom verzijom ovih Uslova korišćenja.

8. Važeći zakon
Za svaki zahtjev koji se odnosi na veb stranicu institutfrancais-novisad.rs primjenjuju se zakoni države Srbija bez obzira na njegove odredbe o sukobu zakona.

Opšti uslovi i uslovi koji se odnose na korišćenje veb sajta.

Politika privatnosti
Vaša privatnost nam je veoma važna. Shodno tome, razvili smo ovu politiku kako bismo razumeli kako prikupljamo, koristimo, komuniciramo i otkrivamo i koristimo lične podatke. U nastavku je opisana naša politika privatnosti.

Pre ili u vreme prikupljanja ličnih informacija, identifikovaćemo svrhe za koje se prikupljaju informacije.
Mi ćemo prikupljati i koristiti lične informacije samo u cilju ispunjavanja ciljeva koje smo naveli i za druge kompatibilne svrhe, osim ako ne dobijemo pristanak dotičnog pojedinca ili kako to zahtijeva zakon.
Mi ćemo zadržati samo lične podatke sve dok je to neophodno za ispunjenje tih ciljeva.
Lične podatke ćemo prikupljati na zakonit i pošten način i, prema potrebi, sa znanjem ili