Predavanje: Žan-Lik Marion “Redukcija i epokhé“

Povodom objavljivanja prevoda njegove knjige „Erotski fenomen“ (Akademska knjiga, Novi Sad, 2015) ugledni francuski filozof i akademik, Žan-Lik Marion gostovaće u Beogradu i Novom Sadu

Petak, 4. decembar – 18h
Beograd, Kolarčeva zadužbina, Studentski trg 5
Predavanje Žan-Lika Mariona Granice fenomenalnosti

Subota, 5. decembar od 10h do 12h
Beograd, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Kraljice Natalije 45
Okrugli sto povodom knjige Erotski fenomen (Akademska knjiga, 2015)
Učesnici iz Francuske: Žan-Lik Marion i Klaudija Serban

Subota, 5. decembar – 18h
Novi Sad, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, dr Zorana Đinđića 2
Predavanje Žan-Lika Mariona: Redukcija i epokhé

Rođen 1946, član Francuske Akademije, Žan-Lik Marion je počasni profesor Univerziteta Pariz-Sorbona, profesor na Univerzitetu u Čikagu i šef Dominikanske katedre Dibarl na Katoličkom univerzitetu u Parizu. Objavio je nekoliko radova o Dekartu, od dela Sur l’ontologie grise de Descartes, 1975. (O sivoj ontologiji Dekarta), do Sur la pensée passive de Descartes, 2013. (O pasivnoj misli Dekarta). Objavio je takođe Au lieu de soi, l’approche de saint Augustin, 2008. (Umesto sebe, pristup Svetog Avgustina). Među prvim najznačajnijim delima treba pomenuti L’Idole et la distance, 1977. (Idol i distanca), Dieu sans l’être,1982. (Bog bez bića) i Prolégomènes à la charité, 1986. (Prolegomena dobročinstvu). Njegovi radovi o fenomenalnosti počinju delom Réduction et donation. Recherches sur Husserl, Heidegger et la phénoménologie,1989. (Redukcija i donacija. Istraživanja o Huserlu, Hajdegeru i fenomenalnosti), nastavljaju se naročito kroz dela Étant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation, 1997. (Budući da. Esej o fenomenalnosti donacije), De surcroît, 2001. (Još više), Le Visible et le révélé, 2005. (Vidljivo i otkriveno) et Certitudes négatives, 2010. (Negativne izvesnosti). 2014. I.K. Flammarion je objavila njegovo delo Courbet ou la peinture à l’œil (Kurbe ili slikanje od oka).

Rođena 1984. u Rumuniji, Klaudija Serban je studirala na Sorboni, na kojoj je 2013. doktorirala pod mentorstvom profesora Žan-Lik Mariona. Profesorka filozofije i bivša stipendistkinja Fondacije Thiers, od septembra je docentkinja na Univerzitetu Tuluz 2 Žan Žores. Objavila je više radova o Kantu, kao i o nemačkoj i francuskoj fenomenologiji. Izdavačka kuća PUF priprema objavljivanje u 2016. njene knjige Phénoménologie de la possibilité: Husserl et Heidegger (Fenomenalnost mogućnosti : Huserl i Hajdeger)

Organizatori ovih skupova su Francuski institut u Srbiji, Institut za filozofiju i društvenu teoriju i Akademska knjiga uz podršku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.