Babar na Somborskim muzičkim svečanostima

10. i 11. april
Narodno pozorište Sombor, u 11.00

Milica Marković, klavir (Srbija)
Danijela Olači, klavir (Srbija)
Milica Janevski, glumica (Srbija)

« Priča o Babaru, malom slonu» je nastala u mašti Sesil d Brunhof pričajući priče svake večeri svojoj deci. Njen muž Žan, inače slikar, ih je zapisao i ilustrovao 1931.godine. Oduševljeni idejom, njegovi rodjaci su ga dali u štampu i taj album je odmah doživeo veliki uspeh kod dece , toliki da su nećaci Fransisa Pulanka jednog dana tražili da im ujka « odsvira » Babara. Tako je muzički Babar nastao prvo u improvizaciji kompozitora da bi je posle zapisao i tako, posle ogromnog uspeha, svrstao medju najuspešnije muzičke priče za decu uz « Peću i vuka » i « Karneval životinja ».

Prvi put u Somboru, a verovatno i u Srbiji, « Priču o Babar »u izvodimo na SOMUS-u  skoro u originalnoj verziji. Naime, napisana za klavir i recitatora, zatim orkestrirana od strane Žana Fransea, ova priča postoji u više verzija. Posle « Karnevala životinja » i « Peće i vuka » kada smo predstavljali različite gudačke i duvačke instrumente, transkripcija za klavir četvorurčno i recitatora omogućiće nam da najmladjoj publici približimo ovaj poseban kamerni ansambl, njegove glavne karakteristike i njegovu ulogu u istoriji muzike, kao i sam instrument – klavir.