ASSITEJ predstavlja : Javna čitanja četiri dramska teksta za mlade frankofonih autora i susret sa dramskim piscima Soniom Kjambreto i Likom Tartarom

21. mart u 17.00
Pozorište mladih
Ignjata Pavlasa 4

Malo poznata savremena frankofona dramska literatura za decu i mlade biće predstavljena tokom četiri dana u mesecu Frankofonije, koji se poklapaju takođe sa obeležavanjem Svetskog dana pozorišta za decu i mlade, Svetskog dana lutkarstva i Svetskog dana pozorišta.

ASITEŽ Srbije će predstaviti 4 dramska teksta novijeg datuma sledećih autora: Sonia Kjambreto, Lik Tartar, Žan Frederik Mesje i David Pake, koja su za ovu priliku sa francuskog na srpski jezik prevele Iva Brdar,Tiana Krivokapić i Milena Pešaković. Na ovaj način, ASITEŽ Srbije želi da približi kod nas nedovoljno poznatu savremenu pozorišnu scenu za mlade u Francuskoj i Kvebeku. Ovaj program se obraća pozorišnim profesionalcima, dramaturzima, rediteljima i prevodiocima, kao i svim zainteresovanim za pozorišnu umetnost i kulturu za mlade.

U Pozorištu mladih 21. marta u 17h će se organizovati javna čitanja četiri dramska teksta frankofonih autora za mlade. Svako javno čitanje prati susret i razgovor sa autorima Soniom Kjambreto i Likom Tartarom sa kojima će prisutna publika moći da sazna više o njihovom autorskom radu i aktuelnoj pozorišnoj produkciji za mladu publiku u Francuskoj.

Dela / Pièces :
„Zona”, Sonia Kjambreto / Zone éducation prioritaire, de Sonia Chiambretto
„Plamte“, Lik Tartar / S’embrasent, de Luc Tartar
„2.14 č“, David Pake / 2h 14, de David Paquet
“Onda kada je nestao”, Žan Frederik Mesje / Au moment de sa disparition, de Jean-Frédéric Messier